هستید، لنزهای بهترین انتخاب برای شما به شمار می

هستید، لنزهای بهترین انتخاب برای شما به شمار می
.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} ...
بی نقاشی ساختمان در اندیشه کرج شک آفیس ۲۰۰۷ یکی از محبوب ترین و پرکاربردترین نسخه های بسته ی نرم افزاری آفیس است که هنوز خیلی ها از آن استفاده می کنند اما از هفته ی آینده این کاربران باید به فکر ارتقا ء بسته ی آفیس به نسخه های جدیدتر نقاشی ساختمان باشند مایکروسافت تا چند روز آینده پشتیبانی از آفیس ۲۰۰۷ را قطع خواهد کرد و دیگر امکان بهره گیری از پشتیبانی فنی برای رفع مشکلات، باگ ها و مشکلات امنیتی وجود نخواهد داشت و ردموندی ها نسبت به این موضوع نقاشی ساختمان در شیراز هشدار داده اند علاوه...
.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}...