هنگام فرستادن رزومه خود یک فایل متنی را چه از طریق

.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame ....