دهد.به گفته ی منابع دنیای صنعت، ال جی اینوتک ۷ خط

دهد.به گفته ی منابع دنیای صنعت، ال جی اینوتک ۷ خط
.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} کار دستی کودکان - ساخت حیوانات مختلف با میوه معرفی کتاب های خارجی کودک ایده عکاسی از نوزاد دکور اتاق کودک ژست عکاسی برای کودک...
.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame ....