آموزش زایمان بدون درد، کاهش استرس و نگرانی مادران باردار

مدیر امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از فعالیت کمیته سیاستگذاری زایمان ایمن برای کاهش استرس و نگرانی مادران باردار و دست یابی و گسترش راارهای علمی و منطقی کاهش درد ناشی از زایمان طبیعی خبرداد آموزش زایمان بدون درد ، رااری برای کاهش استرس و نگرانی مادران باردار به گزارش خبرنگار ایرنا ، دکتر سید ابوالفضل هاشمی افزود متخصصان بیهوشی در تمامی مراکز و با هاری مسئولان بلوک زایمان و مدیریت بیمارستان ، کلاس های آموزشی زایمان بدون درد جهت پرسنل مامایی ،تکنسین های بیهوشی و مادران باردار دارای شرایط را برگزار می نمایند وی اظهار داشت با توجه به افزایش بی رویه و غیر علمی انجام زایمان به روش سزارین و سیاست قاطع وزارت بهداشت دان و آموزش پزشکی به ترویج زایمان طبیعی و کاهش سزارین ،کمیته سیاستگذاری زایمان ایمن در این معاونت با پنج زیر گروه فعالیت دارد که یکی از این زیر گروه ها کمیته ترویج زایمان بدون درد است دکتر هاشمی گفت فلسفه تشکیل این کمیته اعمال راارهای علمی و منطقی کاهش درد ناشی از زایمان طبیعی است، موضوعی که از مهمترین علل رویکردی مادران باردار به سمت سزارین بوده است به گفته وی در اکثر مراکز دنیا از روش های مختلف مهار درد شامل استفاده از گاز استنشاقی انتونکس ، استفاده از داروهای تزریق وریدی یا عضلانی و بی حسی موضعی ناحیه نخاع استفاده می شود و همه این روش ها خوشبختانه هیچ گونه ضرر و زیانی برای مادر و نوزاد بدنبال ندارد و همچنین مادر باردار در آرامش کامل و لذت تولد نوزاد خود را احساس می نماید وی افزود در همین راستا متخصصان بیهوشی در کلیه مراکز و با هاری مسئولان بلوک زایمان و مدیریت بیمارستان نسبت به برگزاری کلاسهای آموزشی زایمان بدون درد جهت پرسنل مامایی ،تکنسین های بیهوشی و مادران باردار دارای شرایط یعنی مادران دارای بارداری بالای هفته و بدون سابقه سزارین ، اقدام می نمایند مدیر امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهارداشت امید است با ترویج این روش که کمترین عارضه مادر و نوزاد را بدنبال دارد ، بتوان گام موثرتری در ترویج زایمان طبیعی برداشت و عوارض شدید سزارین شامل مرگ ،خونریزی ،چسبندگی رحم ،عدم ارتباط عاطفی مادر و نوزاد ،عدم شیردهی در ساعات اولیه تولد نوزاد توسط مادر و ری های طولانی مدت مادر و نوزاد را به حداقل رساند منبع ایرنا


آموزش زایمان بدون درد، کاهش استرس و نگرانی مادران باردار