مراقبت های روانی پیش از بارداری، دوران بارداری و پس از زایمان

رازیانه برای لاغری اقدامات روانی لازم در مراقبت پیش از بارداری وضعیت روانی خانم را با یابی علائم به شرح زیر تعیین کنید - علائم خطر فوری افکار یا اقدام به خودکشی،تحریک پذیری و پرخاشگری شدید،فرار از منزل،امتناع از خوردن،پرفعالیتی،توهم و هذیان با محتوای آسیب رساندن به خود و دیگران - علائم در معرض خطر روانی روحیه افسرده ،انرژی کم،کم خواص عرق رازیانه در چاقی صورت حوصلگی،عصبانیت،بی قراری،اختلال در خواب و اشتها پرخوابی،کم خوابی،پراشتهایی،کم اشتهایی ،توهم و هذیان با محتوای غیر آسیب رسان به خود و دیگران - در صورت سابقه یا وجود اختلالات روانی یا همسرآزاری، خانم را از نظر کنترل بیماری روانی بررسی کنید - - در صورت تحت دان بودن و یا اینکه بیماری کنترل شده نیست ارجاع غیرفوری خواص عرق رازیانه برای چشم‌ها به روان پزشک برای تداوم دان و یا شروع دان - - درصورتیکه بیماری کنترل شده و مدتی بهبود یه است ملاقات ماهانه برای بررسی علائم بیماری و ثبت نتیجه در ف شرح حال روان پزشکی و در صورت بروز بیماری ارجاع غیر فوری به روان پزشک - - درصورت همسرآزاری مشاوره با زوجین و در صورت عدم موفقیت ارجاع غیر فوری به روان پزشک - در صورت اثرات عرق رازیانه روی پوست سابقه یا وجود اختلالات روانی یا همسرآزاری، خانم را از نظر کنترل بیماری روانی بررسی کنید - - در صورت تحت دان بودن و یا اینکه بیماری کنترل شده نیست ارجاع غیرفوری به روان پزشک برای تداوم دان و یا شروع دان - - درصورتیکه بیماری کنترل شده و مدتی بهبود یه است ملاقات ماهانه برای بررسی علائم بیماری و ثبت نتیجه در ف شرح طرز تهیه دمنوش رازیانه حال روان پزشکی و در صورت بروز بیماری ارجاع غیر فوری به روان پزشک - - درصورت همسرآزاری مشاوره با زوجین و در صورت عدم موفقیت ارجاع غیر فوری به روان پزشک اقدامات لازم در مراقبت های دوران بارداری وضعیت روانی خانم را با یابی علائم به شرح زیر تعیین کنید - علائم خطر فوری افکار یا اقدام به خودکشی،تحریک پذیری و پرخاشگری مصرف رازیانه در دوره بارداری و شیردهی شدید،فرار از منزل،امتناع از خوردن،پرفعالیتی،توهم و هذیان با محتوای آسیب رساندن به خود و دیگران - علائم در معرض خطر روانی روحیه افسرده ،انرژی کم،کم حوصلگی،عصبانیت،بی قراری،اختلال در خواب و اشتها پرخوابی،کم خوابی،پراشتهایی،کم اشتهایی ،توهم و هذیان با محتوای غیر آسیب رسان به خود و دیگران در مادرانی که به بیماری خواص رازیانه؛ فواید دارویی، درمانی و طریقه مصرف شدید روانی دچار هستند - در صورت وجود علائم خطر فوری ارجاع فوری به بیمارستان اقدامات پیش از ارجاع - در صورت تمایل یا اقدام به خودکشی آموزش ان از نظر محافظت بیمار - در صورت پرخاشگری و تحریک پذیری شدید تزریق عضلانی آم هالوپریدول میلی گ و ارجاع فوری به بیمارستان و ی مادر - - در صورت نبود علائم خطر فوری و یا اینکه خواص رازیانه مادر تحت دان دارویی باردار شده باشد ارجاع غیر فوری به روان پزشک - -در صورتیکه مادر سابقه اختلال روانی شدید داردولی در حال حاضر علائم ندارد - - ویزیت ماهانه از نظر عود بیماری - - آموزش علائم خطربه مادر و ان و مراجعه فوری در صورت بروز علائم - ارجاع غیر فوری به روان پزشک در هفته بارداری به منظور شروع دان پروفیلاکسی طریقه مصرف رازیانه شروع لیتیم در مبتلایان به اختلال دوقطبی تیپ - تاکید به انجام زایمان در بیمارستان و لزوم بررسی نوزاد از نظر عوارض دارویی در مادرانی که به بیماری روانی خفیف دچار هستند - دان حمایتی غیر دارویی طبق دستورالعمل ی سلامت روان - در صورت تشدید عوارض یا عدم بهبود ارجاع غیر فوری به روان پزشک اقدامات لازم در مراقبت های زمان و نحوه مصرف رازیانه پس از زایمان وضعیت روانی خانم را با توجه به علائم خطر فوری یا علائم در معرض خطر روانی یابی کنید - در صورت علائم خطر ارجاع فوری به بیمارستان - در صورت علائم خفیف ارجاع غیر فوری به روان پزشک - در هر سه ملاقات پس از زایمان در مورد وضعیت روحی و روانی یا سابقه بیماری روانی مادر ،همچنین در مورد همسرآزاری از وی سوال رازیانه در بارداری کنید - برخی مادران من است در روزهای تا و حداکثر تا روز پس از زایمان دچار افسردگی خفیف و گذرا اندوه پس از زایمان شوند که علائم آن به صورت گریه و بی قراری ،اختلال در خواب و اشتها و احساس غمگینی تظاهر می کند دوره پس از زایمان ،دوره پرخطری از نظر عود بیماری روانی قبلی و یا بروز بیماری جدید است بنابراین چنانچه فاکتورهای فواید عرق رازیانه خطر بیماری روانی مثل سابقه بیماری روانی در مادر وجود دارد و در حال حاضر با علائم اندوه پس از زایمان مراجعه کرده است، او را تحت نظر بگیرید - اگر علائم طولانی و شدیدتر شود مانند تمایل به خودکشی و آزار به نوزاد ”سایکوز یا جنون پس از زایمان“مطرح است در مراحل اولیه بروز سایکوز بعد از زایمان ،علائم مانند اندوه و طریقه مصرف رازیانه برای زنان یا افسردگی پس از زایمان است و بیماری به صورت بی خوابی ،بی قراری،تغییرات سریع خلق و خو خود را نشان می دهد بنابراین اگر سابقه جنون پس از زایمان در مادر و یا خانواده او و یا سایر عل خطر وجود دارد،ویزیت روان پزشکی الزامی است و مادر باید ارجاع شود گرد آوری متخصصین مرکز ارتقاء سلامت سایدا


مراقبت های روانی پیش از بارداری، دوران بارداری و پس از زایمان